Polityka prywatności

Niniejsza witryna internetowa, w celu zapewnienia Państwu odpowiedniej jakości usług, korzysta z plików cookies. Mogą również korzystać z nich współpracujące z nami instytucje. W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Pozostając w tym serwisie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że administratorem Państwa danych osobowych jest AgaJandafizjo&spa Agnieszka Janda, NIP: 6611823751, z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Sandomierskiej 26A lok. 11, filia al. Jana Pawła II 1c.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:


Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z prawidłową realizacjązadań, wynikających z prowadzonej działalności, w tym na podstawie zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wyrażonych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c). Dane na temat schorzeń Pacjentów, przebytych chorobach, zabiegach, przeciwwskazaniach zdrowotnych zbieramy wyłącznie po to, aby właściwie dostosować rodzaj zabiegów.


Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.


Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).


Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

Zapewniamy, że nasza firma zapewnia wszelkie środki techniczne i administracyjne do prawidłowego przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.