O MNIE

Moje doświadczenie


Pracuję jako fizjoterapeuta od 15 lat, jestem absolwentką Medycznego Studium Zawodowego w Busku-Zdroju i Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach. Obecnie studiuje w WSSP w Lublinie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas praktyk zawodowych, pracując w szpitalu, przychodni oraz w spa.


Ukończyłam szkolenia:

  • masażu bańką chińską
  • gorącymi kamieniami
  • kurs terapeuty spa
  • kurs terapii manualnej
  • kurs kienesiotapingu
  • kurs neuromobilizacji OUN
  • kurs tybetańskiej refleksologi głowy i szyi
  • kurs japońskiego cosmoliftingu twarzy

Obecnie mam w planach dalsze szkolenia i podnoszenie swoich kwalifikacji. W swoim gabinecie spełniam się pracując jako fizjoterapeuta.

Bardzo lubię pracować z ludźmi i staram się sprostać nowym zadaniom. W wolnym czasie lubię spacerować, pływać i spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi.


CERTYFIKATY

Funkcjonalna Terapia Manualna Masaż bańką chińska Terapeuta spa Kawowe pobudzenie Grape and olive Nauromobilizacja obwodowego układu nerwowego McKenzi Masaż gorącymi kamieniami Zaświadczenie anatomia palpacyjna Certyfikat VCC Japoński cosmolifting twarzy Dyplom - licencjat Suche igłowanie Kinesiotaping


Firma AgaJanda fizjo&spa przeszła pozytywnie proces akredytacji i uzyskała status Akademii Edukacyjnej VCC (oraz Partnera Egzaminacyjnego VCC).


Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych, który powstał z myślą o integracji procesów nabywania wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawo-dowych z wymaganiami przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku pracy. System VCC jest zgod-ny z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) i Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) oraz uwzględnia spe-cyfikę rynku VET tj. pozaformalnej edukacji zawodowej w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym przede wszystkim w Polsce będącej największym państwem regionu. W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu – New Compe-tences, jak również uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy – Select Competences. Innowacyjność VCC przejawia się w uwzględnieniu w procesie certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego, kompetencji informatycznych, personalnych i społecznych. Proces szkoleniowy prowadzony jest przez akredytowane Akademie Edukacyjne, zaś walidacja kompetencji zawodowych prowadzona jest poprzez system egzaminów zewnętrznych za pośrednictwem Partnerów Egza-minacyjnych. Szkolenia w ramach certyfikacji VCC prowadzone są na autoryzowanych materiałach edukacyjnych przez certy-fikowanych trenerów VCC.Założeniem systemu certyfikacji VCC jest dostarczenie pracodawcom wiarygodnej i kompleksowej informacji o kwalifikacjach pracowników/kandydatów do pracy. Jest to możliwe dzięki zachowaniu rzetelności i obiektywno-ści procesów egzaminacyjnych, prowadzonych przez niezależne podmioty (Partnerów Egzaminacyjnych). Po-twierdzeniem pozytywnego przejścia procesu egzaminacyjnego jest certyfikat wraz z suplementem, w którym zapisano, jakie efekty uczenia się osiągnął egzaminowany wraz z procentowym wskazaniem wyników w po-szczególnych obszarach.


Właścicielem i operatorem systemu kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych VCC jest Fundacja VCC. Fundacja VCC jako pierwsza instytucja w Polsce włączyła do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową „Montowanie stolarki budowlanej” oraz uzyskała uprawnienia do certyfikowania tej kwalifikacji (decy-zja administracyjna Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.10.2017). W chwili obecnej posiada upraw-nienia do certyfikowania 13 kwalifikacji rynkowych:
• Asystowanie w przygotowaniu potraw
• Certyfikat umiejętności podstawowych – poziom podstawowy
• Montowanie Stolarki budowlanej
• Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego
• Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)
• Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3d
• Projektowanie grafiki komputerowej
• Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych
• Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych
• Prowadzenie obsługi biura
• Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia
• Serwis napojów mieszanych i alkoholi
• Tworzenie witryn internetowych

Więcej informacji o systemie VCC oraz na temat dostępnych kwalifikacji znajdą Państwa na stronie: www.vccsystem.eu