SZKOLENIA


Moja firma istnieje od 6 lat jako gabinet fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutką z kilkunastoletnim doświadczeniem, pracowałam w szpitalu, przychodni i spa a obecnie prowadzę swój gabinet. Wiem jak ważne jest podnoszenie swoich kwalifikacji, jak również wybór odpowiedniego szkolenia i jakie koszty musimy ponosić. Nasza firma oferuje szkolenia z zakresu fizjoterapii z możliwością dofinansowania z KFS i BUR.

Możliwości dofinansowania szkoleń

Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą otrzymać:

  • firmy zatrudniające minimum jednego pracownika na umowę o pracę (1/4, ½, 1 eteatu)
  • terminy ogłaszane są w poszczególnych Urzędach Pracy
  • dofinansowanie wynosi od 50% – 100%
  • terminy naboru wniosków ogłaszane są przez poszczególne Urzędy Pracy

Dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych mogą otrzymać:

  • firmy zatrudniające pracowników na umowę o pracę, jak również umowę zlecenie
  • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnienie)
  • dofinansowanie wynosi od 50% do 80%
  • terminy naboru wniosków prowadzone są cały czas w zależności od dostępnych środków u poszczególnych operatorów

Istnieje również możliwość złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach z prośbą o środki na przeszkolenie pracowników Publicznych Ośrodków Zdrowia. Dofinansowanie również może być w wysokości ok. 80% kosztów szkolenia, natomiast zależy od dostępnych środków.

UWAGA!

Wniosek do poszczególnych operatorów i urzędów wypełniamy po uzupełnieniu ankiety, która państwo od nas otrzymają.Oferujemy szkolenia:

I. Funkcjonalna Terapia Manualna

1 moduł – 3 dni; cena – 2000 zł
2 moduł – 3 dni; cena – 2000 zł

Prowadzący : Mirosław Kapica, mgr fizjoterapii, terapeuta manualny. Jest uczniem m.in. Karela Lewita z Czech, Masayuki Saionji z Japonii, Alojzego Rosiny ze Słowacji. Rene Claassena z Holandii, Friedhelma Beckera z Niemiec, Gholam Rezy z Iranu, Tomasza Stengerta i innych. prowadzi praktykę prywatną od 1991r. Obecnie w Maciejowie k/Zduńskiej Woli. Założyciel Centrum Fizjoterapii OLDMED. Uczestnik wielu kursów i konferencji. Zaangażowany w badania naukowe dzieci i dorosłych, związane z pomiarem rozłożenia ciężaru ciała na podłoże i wpływem terapii manualnej na współczynnik symetrii. Autor nowej platformy stabilometrycznej. Realizator wielu projektów unijnych, szkoleń dla fizjoterapeutów i lekarzy z terapii manualnej.

Opis: (6 godz. – teoretycznych i 36 godz. praktycznych)

Przeciążenia statyczno-ruchowe związane ze współczesną cywilizacją prowadzą nieuchronnie do zaburzeń czynności układu ruchu. Objawia się to ograniczeniem zakresu ruchu, połączonym często z bólem (ostrym lub przewlekłym) oraz upośledzeniem funkcji narządu ruchu. Tradycyjne leczenie, oparte na schematach stworzonych na bazie jednostek chorobowych, jest przeważnie długotrwałe, w niewielkim stopniu zindywidualizowane, działa głównie objawowo i zazwyczaj tylko w trakcie przyjmowania leków / stosowania zabiegów. Program kształcenia fizjoterapeutów i lekarzy kwestię kompleksowego spojrzenia na mechanizmy rządzące patologią narządu ruchu jako całości traktuje w sposób marginalny. Pewnym sposobem na wypełnienie luki informacyjnej jest sięgnięcie po techniki stosowane m.in. w uznanych na całym świecie metodach i koncepcjach terapii manualnej (np. wg Karela Lewita, Mulligana, Ackermanna czy też japońskiej terapii manualnej). Program, który opracowałem, powstał na bazie wymienionych koncepcji oraz kilkunastoletniego doświadczenia w pracy z pacjentami i jest podstawą kursu Funkcjonalna Terapia Manualna.II. Strukturalno-Stabilizacyjna Terapia Manualna – Japońska Terapia Manualna YUMEIHO

1 moduł – 4 dni; cena – 3200 zł

Prowadzący : mgr Mirosław Kapica

Opis: (6 godz. – teoretycznych i 22 godz. praktycznych)

To autorski projekt terapii, która w swoim założeniu podejmuje próbę odpowiedzi na wiele pytań i inspiruje do zadawania nowych. To nie tylko konkretny, praktyczny warsztat pracy dla przyszłego terapeuty manualnego. To swoista filozofia postepowania mająca na celu przywrócenie utraconych funkcji a jednocześnie działanie ukierunkowane na utrwalenie osiągniętego efektu. Zadaniem tego szkolenia jest nie tylko opanowanie technik manualnych, a wśród nich przede wszystkim manipulacji, których skromną część prezentują filmiki, ale próba globalnego spojrzenia na problemy chorego, z jakimi mamy do czynienia. Wśród nich czołowe miejsce zajmują zagadnienia związane z asymetrią, a co za tym idzie, środkiem ciężkości.III. Fizjoterapeutyczne Badanie I Leczenie Zaburzeń Napięcia Mięśniowego

1 moduł – 3 dni; cena – 2000 zł
2 moduł – 3 dni; cena – 2000 zł

Prowadzący: mgr Teresa Gniewek, wykładowca w Katedrze Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Fizjoterapią zajmuje się od 1989 roku. Prowadzi prywatny gabinet w Centrum Diagnostyki Klinicznej w Krakowie. Główne obszary zainteresowania w pracy dydaktyczno-naukowej to terapia manualna, terapia mięśniowo-powięziowa i analiza ruchu. Uczestniczka wielu sympozjów i kongresów dla fizjoterapeutów, posiada liczne certyfikaty uzyskane na kursach prowadzonych przez wybitnych wykładowców z w/w zagadnień.

Opis: (8 godz. teoretycznych i 34 godz. praktycznych)

To jedne z najnowocześniejszych metod terapeutycznych, które łączą wiedzę z zakresu ortopedii, osteopatii, fizjoterapii oraz chiropraktyki. Ich celem jest zlikwidowanie zaburzeń istniejących w tkankach miękkich, przywrócenie fizjologicznej długości ścięgien i mięśni oraz przywrócenie im jak najlepszej elastyczności. Techniki Energizacji Mięśni są stosowane przy długotrwale utrzymującym się napięciu mięśniowym tzw. hipertonusie mięśniowym (np. po zbliznowaceniach, zrostach, unieruchomieniu gipsowym lub pourazowym). Ponadto TEM jest wykorzystywany w ograniczeniach ruchomości stawów, spastyce, stanach fizjologicznego osłabienia mięśni, przykurczach mięśniowych oraz łącznotkankowych, zastojach żylnych i miejscowych obrzękach. Zbiór technik wchodzących w skład TEM powstał na podstawie wielu badań i metodologii osteopatycznych w zakresie manipulacji i mobilizacji tkanek miękkich. Techniki mięśniowe opierają się najczęściej na czynnym udziale pacjenta. Ze względu na swoje bezpieczeństwo oraz przyjazność dla pacjenta (bezbólowość) mogą być stosowane zarówno w stanach ostrych, jak i przewlekłych. Ze względu na osiągane efekty, Techniki Energizacji Mięśni są doskonałym sposobem w celu przygotowania tkanek miękkich do dalszych etapów leczenia. Dobre wyniki osiąga się również w przygotowaniu do mobilizacji tkankowej, stretchingu czy ćwiczeń.IV. Masaż Tkanek Głębokich I Techniki Uwalniania Mięśniowo-Powięziowego Moduł I i Moduł II

1 moduł – 3 dni; cena – 2000 zł
2 moduł – 3 dni; cena – 2000 zł

Prowadzący : mgr Teresa Gniewek

Opis: (8 godz. teoretycznych i 34 godz. praktyczne)

Masaż tkanek głębokich, nazywany też masażem głębokim, wbrew groźnie brzmiącej nazwie, jest delikatny i przebiega w wolnym tempie. Cel masażu tkanek głębokich stanowi wpłynięcie na stan mięśni – zmniejszenie ich napięcia i rozluźnienie, a także zwiększenie płynności ruchów.